Loading…

بازی شناختی/مغزینه

مغزینه

"مغزینه توجه و تمرکز: ابزاری جهت تقویت عملکردهای مغزی و بهبود کیفیت زندگی"

این بسته با تکیه بر دانش و تجربه متخصصان علوم اعصاب شناختی، روانشناسی شناختی، کامپیوتر و هوش مصنوعی و با هدف حفظ ، تقویت و فعال سازی توانمندی های مغزی در سطح کشور ترویج و مورد استفاده قرار گرفته شده است. از جمله نتایج مثبت بدست آمده می توان به موارد زیر اشاره نمود: ۱- بهبود حافظه فعال و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی ۲- بهبود حافظه فعال و عملکرد خواندن در دانش آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری خواندن ۳- بهبود دامنه توجه و حافظه کاری در دانش آموزان آهسته گام ۴- بهبود حافظه فعال و توجه در دانش آموزان مبتلا به آسیب های شنوایی جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت مغزینه مراجعه شود. مغزینه توجه و تمرکز می‌کوشد تا با ۱۲ نوع تمرین متنوع، در طی یک دوره ۲۴ جلسه‌ایی، توان توجه شما را افزایش دهد. تمرینات آموزشی مغزینه توجه و تمرکز بر پایه نظریه‌های تایید‌شده علمی در حوزه علوم اعصاب شناختی است که توسط تیم متخصص و با تجربه مغزینه طراحی شده‌اند.  

دانلود-بازار

مغزینه‌ی حافظه

مغزینه حافظه می‌کوشد تا با ۱۲ نوع تمرین متنوع، در طی یک دوره ۲۴ جلسه‌ایی، توان حافظه شما را افزایش دهد. مغزینه حافظه، دربردارنده تمرینات مغزی است که عمدتاً با هدف بهبود و تقویت ذخیره اطلاعات و به‌خاطر آوردن آن‌ها در فواصل زمانی کوتاه و مدت‌مدت طراحی شده است.

راهنمای مغزینه

دریافت سایر محصولات

پاسخ دهید


*