Loading…

کارگاه EEG

عنوان: کارگاه پردازش سیگنالهای الکتریکی مغز برای ارزیابی شناختی نام مدرسین: دکتر مهدی تهرانی دوست: دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر رضا خسروآبادی: دانشگاه شهیدبهشتی دکتر ایمان رضازاده: دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس دکتر ستاره مختاری : دانشگاه شهید بهشتی زمان برگزاری: ۳۰ مرداد تا ۱ شهریور (۸:۳۰ صبح تا ۶ بعدازظهر) مکان برگزاری: دانشگاه شهیدبهشتی و […]