Loading…
Slide5

مغزینه

مغزینه توجه و تمرکز مغزینه توجه و تمرکز می‌کوشد تا با ۱۲ نوع تمرین متنوع، در طی یک دوره ۲۴ جلسه‌ایی، توان توجه شما را افزایش دهد. تمرینات آموزشی مغزینه توجه و تمرکز بر پایه نظریه‌های تایید‌شده علمی در حوزه علوم اعصاب شناختی است که توسط تیم متخصص و با تجربه مغزینه طراحی شده‌اند.   […]