Loading…
jam

جمع آوری صدا برای غربالگری اتیسم

طراحی یک سیستم هوشمند جهت غربالگری زودهنگام اتیسم با استفاده از صدای نوزادان / کودکان تحقیقات اولیه در مرکز تحقیقاتی سیستمهای هوشمند برای اتیسم دانشگاه تهران نشان می دهد که می توان از روی صدای دریافتی کودکان (بدون نیاز به حضور فیزیکی) در سنین کمتر از ۲ سال و حتی ۱۸ ماه، به غربالگری اولیه […]

ghar

سیستم غربالگری اولیه اتیسم

سیستم هوشمند غربالگری اتیسم اپلیکیشن هوشمندی است که توسط متخصصین علوم شناختی، روانشناسی و روانپزشکی، و هوش مصنوعی ساخته شده است. با جواب دادن به مجموعه سوالات این اپلیکیشن سیستم قادر است با دقت خوبی به غربالگری اولیه پرداخته و در صورت احتمال وجود اتیسم خانواده ها را مطلع نماید. جواب غربالگری اولیه سیستم بصورت […]