Loading…
athar

توان‌بخشی تطابق چشم و دست (بازی زنبور گلچین)

تمرین زنبور گلچین باعث بهبود هماهنگی چشم و دست می شود که یکی از توانایی های ادراکی-حرکتی مهم است. این توانایی به معنای هماهنگی همزمان چشم ها و دست ها برای انجام یک فعالیت است. بسیاری از فعالیت های ما تحت تاثیر مهارت هماهنگی چشم و دست قرار می گیرند از جمله: بستن دکمه لباس، بستن بند کفش، نخ کردن سوزن، رد کردن مهره ها از نخ، بریدن کاغذ با قیچی، انداختن توپ در حلقه، پازل درست کردن، نوشتن، نقاشی کردن، نواختن سازهای موسیقی، و حتی رانندگی کردن.

دانلود-بازار

کیوآر کد

پاسخ دهید


*