Loading…
Intelligent-Toy-Car--1

ماشین هوشمند اسباب‌بازی

ماشین اسباب‌بازی هوشمند به گونه‌ای طراحی شده‌است که با ثبت نحوه بازی کودک می‌تواند وجود علائم اتیسم در کودک را شناسایی نماید. نرم‌افزاری برای جمع‌آوری و تحلیل یا ارسال داده‌‌ها به سرور برای بررسی طراحی شده‌است که قابل نصب بر روی گوشی‌های هوشمند می‌باشد.

IntelligentToyCar.Persian

پاسخ دهید


*